MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Gustobar Gıda ve Ekipmanları San. Tic A.Ş.
Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi, Orucreis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi, Blok No: A-13, Ofis No:28 PK 34235 Esenler-İstanbul. Turkey
Telefon: +90 212 263 6017
Telefon2: +90 212 269 3450
Faks: +90 212 269 4720
Email: info@gustobarevents.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.challengingmasterclasses.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Genel Koşullar:

1. Gustobar Gıda ve Ekipmanları A.Ş. (“Etkinlik Organizatörü” veya “Organizatör” olarak anılacaktır.) organizatörlüğünü üstlendiği etkinliklere ilişkin olarak bilet satışlarını yapma, bilet fiyatlarını ve oturma yerlerini belirleme de dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere, etkinlikler üzerinde tek başına yetki ve hak sahibidir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi ya da sair bir ticari tasarrufa konu edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler. Bu sayı eğer mevcut ise, satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Etkinlik Organizatörü belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

3. Biletler, Etkinlik Organizatörünün tercihine göre internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılabilir. Biletlere hizmet ve işlem bedeli uygulanabilir. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.

4. Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Etkinlik Organizatörü hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5. Etkinlik mekanında, ilgili mekan yönetimi veya Etkinlik Organizatörü tarafından güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Patlayıcı, delici, kesici ve silah niteliği taşıyan hiçbir obje etkinlik mekânına kabul edilmemektedir. Mekan yönetiminin yetkilendirdiği güvenlik ekibi bu maddeleri üzerinde taşıyan kişileri mekâna almama hakkına sahiptir. Görevi gereği silah bulundurmak zorunda olan kamu personeli dışında hiç kimse silah ile etkinlik mekânlarına kabul edilmemektedir.

6. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Organizatör belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

7. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Bu durumda, ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli var ise, bununla sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü olarak geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğumuz gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahibiz. Geri ödemeler konusunda tarafımızdan belirlenen son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz.

8. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekân ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekân ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.

9. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabileceği gibi, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.

10. Etkinlik mekânı, etkinlik organizatörü müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

11. Satın aldığınız bilet ile ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz bilet numarasını kullanarak, Etkinlik organizatörünün telefon numarasınından ulaşabilirsiniz.

12. Etkinlikleri, aksi belirtilmedikçe, yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin katılımına açıktır. Bu amaçla girişte kimlik üzerinden yaş tespiti yapılabilir.

13. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

14. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Gustobar Gıda ve Ekipmanları A.Ş. biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

15. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul MERKEZ (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.