BİLET SATIŞ VE KULLANIM KOŞULLARI

1. Gustobar Gıda ve Ekipmanları A.Ş. (“Etkinlik Organizatörü” veya “Organizatör” olarak anılacaktır.) organizatörlüğünü üstlendiği etkinliklere ilişkin olarak bilet satışlarını yapma, bilet fiyatlarını ve oturma yerlerini belirleme de dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere, etkinlikler üzerinde tek başına yetki ve hak sahibidir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi ya da sair bir ticari tasarrufa konu edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler. Bu sayı eğer mevcut ise, satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Etkinlik Organizatörü belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

3. Biletler, Etkinlik Organizatörünün tercihine göre internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılabilir. Biletlere hizmet ve işlem bedeli uygulanabilir. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.

4. Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Etkinlik Organizatörü hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5. Etkinlik mekanında, ilgili mekan yönetimi veya Etkinlik Organizatörü tarafından güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Patlayıcı, delici, kesici ve silah niteliği taşıyan hiçbir obje etkinlik mekânına kabul edilmemektedir. Mekan yönetiminin yetkilendirdiği güvenlik ekibi bu maddeleri üzerinde taşıyan kişileri mekâna almama hakkına sahiptir. Görevi gereği silah bulundurmak zorunda olan kamu personeli dışında hiç kimse silah ile etkinlik mekânlarına kabul edilmemektedir.

6. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Organizatör belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

7. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Bu durumda, ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli var ise, bununla sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü olarak geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğumuz gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahibiz. Geri ödemeler konusunda tarafımızdan belirlenen son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz.

8. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekân ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekân ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.

9. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabileceği gibi, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.

10. Etkinlik mekânı, etkinlik organizatörü müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

11. Satın aldığınız bilet ile ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz bilet numarasını kullanarak, Etkinlik organizatörünün telefon numarasınından ulaşabilirsiniz.

12. Etkinlikleri, aksi belirtilmedikçe, yalnızca 18 yaş ve üzeri kişilerin katılımına açıktır. Bu amaçla girişte kimlik üzerinden yaş tespiti yapılabilir.

13. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

14. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Gustobar Gıda ve Ekipmanları A.Ş. biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

15. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul MERKEZ (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.

GİZLİLİK ve GÜVENLİK

challengingmasterclasses.com’da tüm bilgileriniz %100 güvenlik altındadır. Müşteri güvenliği challengingmasterclasses.com’da son derece önemlidir. Bu güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli donanım ve güvenlik alt yapısı sağlanmıştır. Girişi yapılan tüm kişisel bilgilerin gizliliği, tüm dünyada güvenle kullanılan, SSL (Secure Socket Layer) şifreleme teknolojisi ile sağlanır.

E-posta adresi ve posta adresi, telefon gibi bilgiler yalnızca sitemizin bilgilendirme prosedürleri için kullanılır ve bu bilgiler ancak sitemizden bilet satın alan ziyaretçilerin kendi istekleri doğrultusunda ilgili forma girildiğinde sitemizin veritabanına kaydedilir. Veritabanında bulunan kişisel bilgiler asla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılmaz. Bunun yanında yasal soruşturma yapan her türlü kurum ve kuruluşa, sitemiz elindeki bilgileri istendiği takdirde sağlamak zorundadır.

Alışverişiniz sırasında kredi kartı ve ödeme bilgileriniz bankalara tamamen güvenli ve sitemize kaydedilmeden 128 Bit SSL sertifikası ile şifrelenerek gönderilmektedir. Kredi kartı bilgileriniz challengingmasterclasses.com tarafından kaydedilmez ve dolayısıyla saklanmaz.